Belépés

Tisztelt látógató

PDF Print E-mail
Written by admin
hétfő, 17 november 2008 21:12

 

Fel szeretnénk hívni a figyelmet a 176/2008 (VI.30.) Korm. Rendelet megjelenésére, amely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását szabályozza. A rendelet értelmében a tanúsítást 2009. január 1.-ével meg kell kezdeni az új épületek esetében. A tanúsítást azok végezhetik, akik a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara által szervezett vizsgát sikerrel letették.

A Magyar Közlöny 96. számában jelent meg a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, közkeletűbb nevén az épületek "zöldkártyájáról".

Mikortól kötelező?

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)  energetikai tanúsítása 2011. december 31-ig önkéntes. A meglévő épületre vagy lakásra csak 2012. január 1-től lesz kötelező a tanúsítás.

Melyik épületet kell tanúsítani?

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni. Tanúsítani szükséges, ha

 • az épület tulajdonjogát ellenérték fejében átruházzák, vagy
 • egy évet meghaladó időtartamra bérbe adják.
 • az 1000 m2-nél nagyobb hasznos (hűtött-fűtött) alapterületű,
 • hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épületeket. 

Mire NEM kell tanúsítás?

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • ahol a belső technológiából származó hő nyereség nagyobb, mint 20 W/m2.
 • huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Mi alapján készül?

 • a felelős műszaki vezető igazolása alapján, melyben igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe adatoknak megfelelően valósult meg
 • a kivitelezési dokumentáció
 • meglévő épület esetén a mért energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján

Az épületek minősítési osztályozása

A rendelet az épületek energetikai minőségi osztályozására 10 fokozatot ír elő. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése az alábbi táblázat szerinti.

 • A+   <55 Fokozottan energiatakarékos
 • A  56-75 Energiatakarékos
 • B  76-95 Követelménynél jobb
 • C  96-100 Követelménynek megfelelő
 • D 101-120 Követelményt megközelítő
 • E 121-150 Átlagosnál jobb
 • F 151-190 Átlagos
 • G 191-250 Átlagost megközelítő
 • H 251-340 Gyenge
 • I  341< Rossz

 

Mit kell tartalmaznia a tanúsításnak?

A tanúsítvány formai követelményeit a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Ha az épület energetikai minőségi osztálya a tanúsítás szerint „D” vagy annál gyengébb, akkor a megrendelő kérésére a tanúsítvány javaslatot is kell, hogy tartalmazzon az energia megtakarításra irányuló rövidtávú, üzemviteli intézkedésekről és a hosszabb távon megvalósítható, energiahatékonyságot növelő korszerűsítési, felújítási lehetőségről. A javaslatban foglaltak megvalósítása azonban nem kötelező és nem is része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.

Mit nem kell tartalmaznia a tanúsításnak?

A tanúsítvány nem terjed ki gazdaságossági számítások és költségvetés elkészítésére.

Érvényessége

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha azonban a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Ki készíthet tanúsítványt?

 • építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. r. és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. ) előírásinak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló végezheti, aki teljesítette az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket.
 • a települési önkormányzat
 • az energiaszolgáltató szervezet

A tanúsítás költségei

a tanúsítási munka óradíja legfeljebb 5500 Ft. A tanúsítás önálló rendeltetési egységenként (lakásonként) elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra. Ezen felül elszámolhatók a számlával igazolt készkiadások (utazás, felmérés, fénymásolás stb.), valamint egyéb számlával nem igazolható költségátalány a díj legfeljebb 10%-ig. Kivételes esetekben (tudományos vizsgálódás, műszeres mérés) meghatározható az alapdíj legfeljebb 2,5-szöröse is.

 

 

Kinek jó ez a mostani formában?

ha tömören akarom leírni akkor senkinek. Miért is ? Egyrészt nem jó a tulajdonosnak, mert most joggal mondhatja, hogy csak egy újabb "adót" vetettek ki azokra, akik építkeznek illetve olyan nagyvonalú az elvárás a tanúsítással szemben, hogy nagyon messze van eredeti céljától. Mert az eredeti cél az volt, hogy hasonló, de más műszaki paraméterű lakásokat lehessen összehasonlítani illetve ki lehessen deríteni melyek az adott lakás gyenge pontjai, ahol érdemes volna korszerűsíteni. Nem jó a tanúsítvány készítőjének, mert ebben a formájában teljesen komolytalan lesz a vizsgálat eredménye, másrészt ezt nem lehet 2 óra alatt elvégezni, harmadrészt a 11.000 Ft-os maximált ára miatt kétséges, hogy egyáltalán lesz-e, aki majd vállalkozik-e rá? És végül - talán ez a legfontosabb - nem jó az államnak sem, mert a globális, nemzetgazdasági szintű energia megtakarításnak az első lépcsője az volna, hogy valamilyen - legalább közelítően pontos - számaink legyenek az egyik legnagyobb energia felhasználói szektorról, az épületekről. Márpedig a cél az, hogy nemzetgazdasági szinten lehessen komoly energia megtakarítást elérni.

 

 

 

Last Updated (kedd, 17 március 2009 00:13)