Belépés

Kéményseprő-Ipari szakvéleménny

PDF Print E-mail
Written by admin
szombat, 07 február 2009 12:35

 

 

1995. évi XLII. törvény

 az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (kivonat)

 

 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő egyes — közszolgáltatás útján megvalósuló — közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

 

1. §

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja.

(2) A helyi önkormányzat által szervezett, az e törvényben meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles igénybe venni.

(3) A helyi önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet meg.

 

2. § A helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg:

f) az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét.

 

3. § E törvény alkalmazásában

f) kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata.

 

5. §

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében a díj mértékét a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék) és a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő körzet településszerkezete figyelembevételével kell meghatározni. A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítani.

 (5) A díjat az elvégzett szolgáltatás alapján – a tulajdonos és a közszolgáltató eltérő megállapodása hiányában – utólag kell megfizetni.

 

 

 

Mikor kell kéményseprő-ipari szakvéleményt beszerezni?

 

 

·        új gázbekötés kialakítása,

·        gázhálózat átalakítás,

·        gázkészülék csere,

·        kéményfelújítás (biztonsági bélelés)

·        építmény használatba vételi (lakhatási) engedélyek beszerzéséhez

 

A szakvélemény megléte követelmény a gázkészülékek garanciájának érvényesítéséhez is. A kéményseprő – ipari szakvélemény előfeltétele a hő- és áramlástechnikai méretezés és a nyomvonalterv. Szükség van továbbá a kémény bélelése, illetve új füstgázelvezető rendszer kialakítása esetén a kivitelező cég kivitelezői nyilatkozatára, amellyel vállalja és igazolja, hogy a munkát előírás szerint, és minősített anyagok felhasználásával végezte el.

 

 

Kéményseprő szakvélemények beszerzése

 

A szakhatóságokkal kialakított több éves jó kapcsolat eredményeképpen a szakvélemények, engedélyek beszerzése gördülékeny, rugalmas úton történik. Szívesen levesszük megrendelőink válláról azt a terhet, mely az engedély beszerzésével jár. Hívjon bennünket, találunk megoldást!

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (kedd, 17 március 2009 00:13)